การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปิดถนนข้ามทางรถไฟ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.-30 พ.ย.66

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งปิดถนนข้ามทางรถไฟ

(จุดตัดที่ 11 แยกสืบศิริ) และปิดถนนสืบศิริ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟ ตามโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.-30 พ.ย.66

การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอบคุณจากเพจ

https://www.facebook.com/KoratForumSkyscrapercity

ขอร่วมเเชร์ข่าวเพื่อให้ข่าวสารดี ๆ ไปถึงทุกท่านครับ