Contact

ติดต่อ : ผู้จัดทำเว็บไซด์ได้ที่ นายกฤษดา ประคองวงศ์

เว็บไซด์นี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อรวบรวมข่าวสารและเหตุการณ์ที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอสีคิ้ว มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และ ไม่เกี่ยวข้องความขัดเเย้งความคิดเห็นที่ทำให้ผิดต่อศีลธรรมอันดี รวมถึงชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

Email : pukritsada@gmail.com

มือถือ : 098-2842936 .

LINE : thebeatles2428