หลอดไฟ LED คืออะไร และ ดีอย่างไร

ปัจจุบัน หลอดไฟ LED  มีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติของหลอด ตรงที่ สว่างและประหยัดไฟ  รวมถึงปลอดสารพิษ  ที่สำคัญ คือ “ไม่ต้องใช้ สตาร์ทเตอร์และบัลลาร์ด” นับว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดได้หลายอย่าง จน ณ ปัจจุบัน นำไปใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์...
วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ไหว้พระสักการะ องค์ท้าวเวสสุวรรณ

วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ไหว้พระสักการะ องค์ท้าวเวสสุวรรณ

วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ไหว้พระสักการะ องค์ท้าวเวสสุวรรณ มาทำความรู้จักกับ วัดจุฬามณี (จังหวัดสมุทรสงคราม) (https://th.wikipedia.org) วัดจุฬามณีเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างมาแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2172–2190...

เลือกซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ หรือสปอร์ตไลท์ led ต้อง INFINITE LED ที่ให้คุ้มค่าและคุณภาพสูง

การเลือก โคมไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับการส่องเน้นโดยเฉพาะ ป้ายโฆษณานั้นต้องมีการเน้นเฉพาะจุด ติดทั้งด้านบนและด้านล่าง  ต้องไม่บดบังความสวยงามของสื่อโฆษณาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และในเรื่องของขนาดนั้นมีความหลากหลายให้ท่านเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่น...
ตัดกรรม คืออะไร ตัดได้จริงหรือไม่ คำสอนของพระพุทธเจ้าตัดกรรมได้หรือไม่

ตัดกรรม คืออะไร ตัดได้จริงหรือไม่ คำสอนของพระพุทธเจ้าตัดกรรมได้หรือไม่

ในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้สอนให้คนทำบุญแล้วกรรมที่เคยทำน้ันจะหาย หรือ ไปทำพิธีตัดกรรมใด ๆ แล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้น มาจากการทำพิธีนั้น ๆ  แต่จุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธ คือ การให้เข้าถึงปัญญาของการหลุดพ้น และ เห็นการเป็นไปของ ไตรลักษณ์...

หลอดไฟ LED คืออะไร มีเทคนิคการเลือกซื้ออย่างไร

หลอดไฟ LED คืออะไร LED คือไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า(Light-Emitting Diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและ เฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น...